בית חב״ד רמת אביב ג׳

רח׳ אבא אחימאיר 31 תל אביב

טלפון: 077-4503835

נייד: 052-8456770

פקס: 007-5504993

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!